Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z USA

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z USA możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować).

  • Formularz zgłoszeniowy - dokładnie wypełnij i podpisz
  • Umowa - wypełnij dane osobowe i podpisz w dwóch egzemplarzach
  • Forma podatkowa 1040NR-EZ - dokument należy podpisać w pozycji Signature

Uwaga: ze względu na wymogi amerykańskiego urzędu podatkowego, prosimy wypełniać wszystkie dokumenty kolorem niebieskim. Podpisy na formach podatkowych muszą być zgodne z umieszczonym na przesłanej kopii dokumentu tożsamości.

W przypadku odzyskiwania podatku stanowego, prosimy o kontakt - prześlemy odpowiednią formę podatkową do podpisu na odzyskanie tego rodzaju podatku.

Do powyższych dokumentów dołącz:

  • oryginał dokumentu W-2
  • w przypadku braku dokumentu W- 2, załącz oryginał dokumentu paycheck (odpowiednik polskiego paska płacowego - najważniejszy ostatni)
  • kopię Social Security Card
  • kopię dokumentu DS-2019 (dawny IAP-66)
  • kopię wizy (z paszportu)
  • kopię paszportu
  • kobustronną kopię dowodu osobistego

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać