Zwrot podatku Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA, zasiłek rodzinny Niemcy (Kindergeld)

Ulgi podatkowe

Osoby, które podejmowały legalne zatrudnienie w Szwecji, na etapie składania deklaracji podatkowej do szwedzkiego urzędu skarbowego mają możliwość skorzystać z ulg i zwolnień od podatku. Jest to możliwe dzięki udokumentowaniu wydatków, jakie zostały poniesione w związku z podejmowaniem pracy za granicą. Pozwoli to w znaczny sposób przyczynić się do uzyskania większego zwrotu podatku ze Szwecji.

W przypadku przyjęcia opodatkowania w Szwecji na warunkach ogólnych,warto odszukać wszelkiego typu dokumenty, potwierdzające poniesione koszty pobytu i pracy za granicą.

Wśród ulg z jakich można skorzystać na etapie rozliczenia podatkowego ze szwedzkim urzędem skarbowym znajdują się:

  • ulga z tytułu dojazdu do pracy - wówczas należy posiadać udokumentowane koszty dojazdów (rachunki za paliwo, bilety, itp.);
  • koszty podróży służbowej tzw. Traktamente - w sytuacji oddelegowania pracownika do pracy w innym mieście lub za granicą, należy zgromadzić kopie biletów lotniczych, promowych, autokarowych lub rachunki za paliwo, a także wydatki poniesione na zakwaterowanie oraz wyżywienie; jeżeli pracodawca pokrył w/w koszty, będą one wyszczególnione na ostatnim pasku płacowym;
  • ulga z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego - w skład której wchodzą przede wszystkim koszty podróży do Polski (maksymalnie 1 podróż w tygodniu), jakie należy udokumentować rachunkami za paliwo lub biletami;
  • odliczenia części kosztów z tytułu wynajmowania mieszkania (czynsz, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, internet), np. w związku z wykorzystywaniem ich do celów służbowych oraz odliczenie kosztów kształcenia w ramach zatrudnienia; w związku z tym należy zachowywać rachunki, faktury oraz potwierdzenia zapłaty z tytułu powyższych wydatków;
  • odliczenia innych wydatków związane z wykonywaną pracą np. koszty ochronnej odzieży roboczej oraz narzędzi do pracy, jakie należy udokumentować rachunkami, fakturami lub pokwitowaniami zapłaty;
  • ulga podatkowa od dochodu (tzw. Jobbskattereduktion);
  • ulga z tytułu opłacania składek na emeryturę,
  • ulga podatkowa zależna od okresu pracy (tzw. Grndavdrag).

Składając z nami deklarację podatkową do szwedzkiego Urzędu Podatkowego masz pewność, że dokonamy wszystkiego co w naszej mocy, aby wynik rozliczenia był jak najbardziej korzystny. Zapraszamy do kontaktu.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać