Zwrot podatku Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA, zasiłek rodzinny Niemcy (Kindergeld)

Pomoc

Jeśli poszukujesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rozliczeniem podatku ze Szwecji, zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą FAQ. Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj żądane odpowiedzi.

Czy muszę składać deklarację podatkową do szwedzkiego fiskusa?
Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym (który jest w Szwecji taki sam jak rok kalendarzowy) uzyskiwali przychody na terenie Szwecji, mają obowiązek rozliczenia się z tamtejszym urzędem podatkowym. Dotyczy to również polskich pracowników, którzy podejmowali np. legalne zatrudnienie u szwedzkiego pracodawcy lub prowadzili działalność gospodarczą na terenie Szwecji. Max. do początku maja roku następującego po roku, w którym uzyskałeś opodatkowane przychody w Szwecji, koniecznym jest złożenie deklaracji podatkowej. Jedynie w sytuacji, kiedy pracodawca zapłacił podatek dochodowy w wysokości 25% zwany SINK do urzędu skarbowego (czyli wówczas, gdy okres zatrudnienia w Szwecji był nie dłuższy niż 183 dni) nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej. Jednocześnie w takiej sytuacji nie otrzymasz zwrotu podatku. Warto jednak, jeżeli tylko pracowałeś legalnie w Szwecji, skontaktować się z naszym biurem podatkowym i zweryfikować, czy rzeczywiście istnieje możliwość odzyskania nadpłaconego podatku.
Do kiedy należy rozliczyć się z podatku w Szwecji?
Czas na złożenie wniosku do szwedzkiego urzędu podatkowego to 7 maj roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Brak złożonego zeznania w tym terminie, może skutkować nałożeniem przez szwedzki urząd skarbowy kary finansowej. W związku z tym nie należy zwlekać ze złożeniem deklaracji podatkowej zwłaszcza, że im szybciej zostanie ona przekazana do urzędu, tym szybciej można liczyć na odzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji. Tylko osoby objęte najniższym podatkiem SINK nie są zmuszone do złożenia deklaracji w urzędzie.
Czy należy mi się zwrot podatku z tytułu zatrudnienia w Szwecji?
Jeżeli podejmowałeś legalną pracę w Szwecji, czyli pracodawca odprowadzał w Twoim imieniu zaliczki na podatek dochodowy, jest duża szansa na to, że odzyskanie podatku jest możliwe. Już w styczniu otrzymasz od swojego pracodawcy kartę podatkową w formie dokumentu KU-10 lub KU-13, która jest podstawą rozliczenia zwrot podatku ze Szwecji. Więcej dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zwrot podatku ze Szwecji można znaleźć w dziale Dokumenty.
Ile potrzeba czasu na odzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji?
Złożenie kompleksowo wypełnionego wniosku wraz z pełną dokumentacją podatkową do szwedzkiego urzędu podatkowego jest warunkiem uzyskania w miarę szybkiej decyzji podatkowej. Zazwyczaj deklaracje podatkowe w Szwecji wydawane są maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy od daty zarejestrowania złożenia wniosku w urzędzie. Zazwyczaj jest to okres między wrześniem a grudniem roku, w którym złożony został wniosek do urzędu. W niedługim czasie po wydaniu pozytywnej deklaracji podatkowej można oczekiwać czeku ze zwrotem podatku.
Ile mam czasu na złożenie korekty zeznania podatkowego, aby odzyskać podatek ze Szwecji za lata wcześniejsze?
W przypadku osób, które nie starały się o zwrot podatku ze Szwecji od razu po zakończeniu okresu zatrudnienia za granicą, informujemy, że istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Sporządzenie takiej korekty jest możliwe w terminie nieprzekraczającym 4 lat od czasu zakończenia pracy w Szwecji.
W jaki sposób zwiększyć wysokość zwrotu podatku ze Szwecji?
Znamy kilka sposobów na to, aby zwrot podatku ze Szwecji był jak najwyższy. Przede wszystkim w tym celu warto skorzystać z ulg oraz odliczeń od podatku w czasie wypełniania deklaracji podatkowej. Z jakich metod na wyższy zwrot podatku ze Szwecji można skorzystać z naszą pomocą? Zachęcamy do odwiedzenia działu Ulgi podatkowe.
Każdy Polak legalnie pracujący na terenie Szwecji powinien pomyśleć o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku z tego kraju. W tym celu wystarczy zgłosić się do naszego biura, gdzie uzyskasz kompleksowe informacje na temat rozliczeń podatkowych z zagranicy.
Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać