Zwrot podatku Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA, zasiłek rodzinny Niemcy (Kindergeld)

Dokumenty

Możliwość uzyskania zwrotu podatku ze Szwecji wiąże się bezpośrednio z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów. Brakuje czasu na formalności? Pomożemy w zebraniu odpowiednich dokumentów, jak również dokonamy procedury rozliczeniowej za Ciebie. Jedyne, o co prosimy to sprawdzenie, jakie dokumenty z okresu zamieszkania i pracy w Szwecji, są w Twoim posiadaniu.

Skompletowanie wniosku rozliczeniowego jest możliwe tylko wraz z dokumentami poświadczającymi legalne zatrudnienie w Szwecji oraz wysokość odprowadzanych składek i uzyskanych przychodów. Ponadto, konieczne będzie również wypełnienie dokumentów rozliczeniowych, które wraz z instrukcją wypełnienia możemy przesłać zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji będą wymagane następujące dokumenty rozliczeniowe:

 • Ankieta personalna - należy dokładnie wypełnić i czytelnie podpisać
 • Pełnomocnictwo - należy czytelnie wypełnić i podpisać
 • Lista załączników - należy zaznaczyć załączniki, jakie posiadasz oraz czytelnie się podpisać
 • Umowa - należy uzupełnić dane osobowe oraz czytelnie się podpisać
 • Begäran om omprövning - druk wypełniają ci z podatników, którzy chcą odwołać się od wydanej już decyzji ze szwedzkiego urzędu podatkowego; należy w nim podpisać się czytelnie w polu Underskrift

W czasie pobytu w Szwecji otrzymywałeś dokumenty zarówno od swoich pracodawców, jak i z urzędów. Do wniosku o zwrot podatku należy przede wszystkim przygotować następujące dokumenty:

 • oryginał dokumentu KU-10, KU-13 lub KU-14 (w przypadku pobierania szwedzkiej emerytury lub renty). Dokument ten jest kartą podatkową, jaką powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy w styczniu roku następnego po roku, w jakim zakończył się okres Twojego zatrudnienia albo w styczniu kolejnego roku rozliczeniowego, jeżeli nadal pracujesz u tego samego pracodawcy.;
 • oryginał dokumentu Inkomstdeklaration1 - jest to rozliczenie podatkowe z Urzędu Skarbowego w Szwecji, które wysyłane jest na adres podatnika (zarejestrowany w urzędzie) w kwietniu roku następującego po tym, w którym zakończył się okres zatrudnienia;
 • druk E101/A1 - jest to druk wydawany przez polski zakład pracy lub ZUS; należy do wniosku dołączyć kopię tego dokumentu potwierdzającego miejsce płatności składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
 • kserokopie umów o pracę od szwedzkich pracodawców;
 • kserokopie ostatnich pasków płacowych (pasek z wypłaty wynagrodzenia za pracę) wystawionych przez każdego pracodawcę w czasie zatrudnienia na terenie Szwecji;
 • zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach z rozliczanego roku podatkowego Uwaga: druk należy dostarczyć jeżeli uzyskałeś 90% dochodów z terenu Szwecji w rozliczanym roku podatkowym oraz przy zatrudnieniu krótszym niż 1 rok.
 • kopia polskiego zeznania skarbowego za rozliczany rok podatkowy (PIT 36/37+ załącznik ZG)
 • kserokopię Twojego aktualnego dokumentu tożsamości

Uwaga: prosimy, aby komplet dokumentów był przesyłany do naszego biura w formie listu poleconego poczty polskiej lub w postaci przesyłki kurierskiej. Nasze biuro podatkowe nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki lub jej zniszczenie w czasie dostawy.

Lista dokumentów, jakie mogą okazać się potrzebne do możliwości skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, dzięki której będzie możliwe staranie się o wyższy zwrot podatku ze Szwecji znajduje się w dziale Ulgi podatkowe.

W przypadku pytań związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przygotowania deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego w Szwecji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać