Ulgi podatkowe w Norwegii

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe w Norwegii pozwalają na podwyższenie kwoty zwrotu podatku. Dobór odpowiednich ulg wiąże się z dołączeniem do rozliczenia podatkowego odpowiednich dokumentów. Istnieje kilka możliwości zastosowania ulg podatkowych.

Status Pendler dla osób posiadających rodzinę

Jeśli podróżujesz między Norwegią a domem rodzinnym w Polsce, masz prawo do odliczeń od dochodu z tytułu poniesionych wydatków. Jednak Twój dom rodzinny musi należeć do kraju należącego do UE/EOG.

Ten typ odliczenia należny jest osobom posiadającym rodzinę, osobom które samodzielnie opłacały koszty dojazdu do pracy i utrzymania w Norwegii.W uldze tej odliczamy: koszty wyżywienia,zakwaterowania, dojazdów. Ponad to musisz udokumentować od trzech do czterech podróży z noclegami w Polsce w ciągu roku.

Dokumenty wymagane do zastosowania ulgi:

 • akt małżeństwa na druku unijnym, ewentualnie tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski
 • akt urodzenia dzieci na druku unijnym (w przypadku ich posiadania)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. angielski lub norweski
 • potwierdzenie zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni kwit z wypłaty, itp.

Jeśli ponosisz koszty na zakwaterowanie w Norwegii powyżej kwoty 10 000 NOK, należy dostarczyć dodatkowo wyciągi bankowe. Jeśli koszta zakwaterowania dzielisz ze współlokatorem, załącz rachunki lub pokwitowania zapłat.

Na poświadczenie odbytych podróży Polska - Norwegia, załącz bilety na prom, samolot, pociąg, kwity paliwowe.

Status Pendler dla osób stanu wolnego

Skorzystać z tego typu odliczenia może osoba stanu wolnego, przebywająca w konkubinacie lub nieprzebywająca w związku małżeńskim. Jeśli byłeś osobą stanu wolnego, samotnie wychowującą dziecko, możesz ubiegać się o drugą klasę podatkową.

Osoby stanu wolnego posiadające samodzielne mieszkanie w Norwegii traktowane są jako rezydenci norwescy i nie przysługują im odliczenia w tytułu odwiedzin w kraju ojczystym.

Mieszkanie w Norwegii jest za samodzielne jeśli pozostaje pod opieką podatnika przez co najmniej 12 m-cy, 7 dni w tygodniu, jego powierzchnia użytkowa wynosi co najmniej 30m2 ( jeżeli w mieszkaniu mieszka więcej osób to wymagane jest dodatkowo 20m2 na każdego mieszkańca w wieku powyżej 15 roku życia) oraz posiada bieżącą wodę i kanalizacje.

Osoba stanu wolnego może odliczyć koszty dojazdów do kraju, jeśli udokumentuje swój adres zamieszkania poza granicami Norwegii oraz potwierdzi dojazdy do domu rodzinnego. Dodatkowo osoba taka nie może posiadać samodzielnego mieszkania w Norwegii, musi posiadać samodzielne mieszkanie w kraju ojczystym lub nie ukończyła 22 lat w rozliczanym roku podatkowym, dojeżdżała do domu rodzinnego co trzeci tydzień (rzadsze podróże mogą być uznane jeśli przemawiały za tym szczególne względy np. choroba, ograniczone środki finansowe) Jesli osoba ta nie ukończyła 22 roku życia a udokumentowała dojazdy do domu rodzinnego, do rozliczenia podatkowego powinna dostraczyć:

 • skrócony europejski akt urodzenia
 • potwierdzenie zameldowania z rodzicami w kraju (druk pobrany z Urzędu Miasta/Gminy tłumaczony przysięgle na j. angielski)
 • poświadczenie wykonanych podróży do kraju co 3 tygodnie (bilety lotnicze, prom,bus, dojazd autem-kwity paliwowe)

Osoby posiadające samodzielne mieszkanie w Norwegii, mogą zostać uznane za osobę podróżującą do kraju ojczystego przy założeniu, że posiadają stały zameldunek na terenie tego samego miasta/gminy w kraju ojczystym od co najmniej 3 lat, nie wynajmowały mieszkania w kraju ojczystym a posiadane mieszkanie w Norwegii nie może być większe niż połowa mieszkania w kraju ojczystym.

Zniżka dla obcokrajowców - 10%

Ulga ta dotyczy osób, które same pokrywały koszty pobytu w Norwegii (np. koszty związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem). Dziesięcioprocentowa zniżka w rozliczeniu podatkowym może zostać wykorzystana przez osobę, która przebywa w Norwegii tymczasowo, w terminie nie przekraczającym dwóch lat pracy w tym kraju (lub w czasie podejmowania stosunku pracy w Norwegii, jeżeli w/w ulga nie została już wcześniej wykorzystana). Ulga 10% nie łączy się ulgą Status Pendler. Można zastosować ten typ odliczenia wraz z Minstefradrag - czyli osobistą ulgą podatkową, a także ulgą z tytułu uiszczania składek członkowskich w związku zawodowym.Zastosowanie tego typu odliczenia nie wymaga złożenia dodatkowej dokumentacji.

Druga klasa podatkowa

Skatteklasse 2, czyli inaczej mówiąc druga klasa podatkowa jest przeznaczona dla osób, które w rozliczanym roku podatkowym posiadały wraz z małżonkiem stały meldunek w Polsce. Do uzyskania tej ulgi brana jest pod uwagę wysokość dochodów współmałżonka. W zależności od rozliczanego roku podatkowego, wysokość dochodów nie może przekroczyć określonej kwoty. W roku 2010 - 36 440 NOK (ok. 18 600 PLN), w 2011 - 39 012 NOK (ok. 20 585 PLN), w 2012: 39658 NOK ( ok. 22700 PLN) a w 2013 roku: 22635 PLN.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z w/w ulgi:

 • unijny akt ślubu
 • zaświadczenie o zarobkach małżonka (albo o jego bezrobociu) w danym roku podatkowym pobrane z polskiego Urzędu Skarbowego tłumaczone przysięgle na język norweski lub angielski
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy potwierdzające wspólny adres zamieszkania ze współmałżonkiem wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub norweski.

Druga klasa podatkowa - osoby samotnie wychowujące dzieci

Odliczenie tego rodzaju dotyczy osób, które wychowują i łożą na dziecko w wieku poniżej 18 roku życia.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z w/w ulgi:

 • unijny akt urodzenia dziecka/dzieci
 • zaświadczenie wydane przez urząd Miasta/Gminy, potwierdzające wspólne miejsce zamieszkania wraz z dziećmi - druk należy przetłumaczyć przysięgle na j. angielski lub norweski

Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, urząd norweski może wymagać zaświadczenia sądowego lub kopii aktu rozwodowego, gdzie potwierdzone będzie przyznanie wyłącznej opieki nad dzieckiem.
UWAGA: Od 2012 roku 2-ga klasa podatkowa dla osób samotnie wychowujących dzieci zostaje zlikwidowana.

Ulga podatkowa na odsetki od kredytów hipotecznych

Powyższa ulga może zostać zastosowana wobec osoby, która posiada status rezydenta w Norwegii, uzyskała co najmniej 90% dochodu w Norwegii i nie przebywa w tym kraju dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy. Konieczne jest również posiadanie stałego numeru personalnego.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z w/w ulgi:

 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych w rozliczanym roku podatkowym wydane przez polski urząd skarbowy (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub język norweski)
 • zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek w rozliczanym roku podatkowym wydane przez bank. Należy załączyć tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język angielski lub język norweski. Na dokumencie tym muszą znaleźć się następujące informacje, tj.:
  • dane kredytobiorcy
  • nazwa, adres banku
  • wysokość pobranego kredytu (wysokość zadłużenia względem banku)
  • informacja o tym, że kredyt został zaciągnięty na nieruchomość
  • informacja o wysokości zapłaconych odsetek w rozliczanym roku

Ulga rodzicielska

Ulga dotyczy osób, które posiadają w swoim gospodarstwie domowym dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Dodatkowo przy ograniczonym obowiązku podatkowym, 90% dochodu rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii a dom rodzinny musi znajdować się w kraju należącym do strefy UE/EOG.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z w/w ulgi:

 • zaświadczenie z przedszkola, żłobka lub od niani zawierające okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wysokości opłat poniesionych przez podatnika z tego tytułu. Dokument należy przetłumaczyć przysięgle na język angielski lub język norweski.
 • zaświadczenie o dochodach podatnika oraz jego współmałżonka, uzyskanych w rozliczanym roku podatkowym wydane przez polski urząd skarbowy. Należy zamieścić także tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub język norweski.

Warto starać się o ulgi podatkowe w Norwegii, bo dzięki nim Twój zwrot podatku może być o wiele wyższy. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać