Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Norwegii

Dokumenty

Chcąc starać się o zwrot podatku z Norwegii należy skompletować i przesłać do naszego biura odpowiednie dokumenty i formularze. W przypadku rozliczenia z norweskim urzędem może zaistnieć potrzeba posiadania odmiennych rodzajów dokumentów w zależności od zastosowania poszczególnych ulg podatkowych. Kontaktując się z nami nasi konsultanci przedstawią Ci najkorzystniejszą formę rozliczenia i dokładnie sprecyzują wymagania dotyczące niezbędnej dokumentacji.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Norwegii możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować).

Prosimy je wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Formularz zgłoszeniowy - dokładnie wypełnij i podpisz na dwóch stronach
 • Umowa - wypełnij dane osobowe i podpisz się na 2 egzemplarzach
 • Historia zatrudnienia - podaj dokładną historię zatrudnienia u wszystkich pracodawców oraz podpisz się
 • Druk pełnomocnictwo (Power of Attorney) - należy dokładnie uzupełnić i podpisać (na wersji w j. angielskim podpis należy złożyć w pozycji Signature)
 • Bank account information (Kontoopplysninger) - gdy zwrot ma być przekazany przelewem na polskie konto bankowe, podaj wymagane dane i podpisz się czytelnie
  UWAGA: W przypadku uzupełnienia druku danymi dla konta zagranicznego np. założonego w banku polskim, prosimy o załączenie poświadczenie rachunku w postaci kopii umowy z bankiem/ wyciągu bankowego.
 • Deklaracja podatkowa - podpisz się czytelnie w polu Underskrift/Signature. Deklaracja jest wymagana, jeżeli nie otrzymasz z urzędu dokumentu Selvangivelse oraz Tax Return.
 • Oświadczenie ZUS - wypełniają je tylko i wyłącznie te osoby, których pracodawca w Norwegii odprowadzał składki ZUS w Polsce. Dokument ten musi zostać podstemplowany przez pracodawcę. Do tego typu rozliczenia można również wykorzystać druk E101 podstemplowany przez ZUS lub potwierdzenie z Norweskiej Organizacji Pracy i Polityki Społecznej (NAV).

Dodatkowo, do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

 • Selvangivelse lub Tax Return - są to wstępne formularze dotyczące zeznania podatkowego, które wystawia urząd skarbowy w Norwegii. Dokumenty te podlegają korekcie w zależności od zastosowania różnego rodzaju ulg podatkowych
 • Lonns-og trekkoppgave - dokument ten zawiera informację m.in.: o Twoich norweskich dochodach w danym roku podatkowym,zapłaconym podatku, uwzględnionych przez pracodawcę zaliczkowo ulgach. Druk wydawany jest przez pracodawcę. Jeżeli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, należy przesłać dokument od każdego z nich
  UWAGA: Jeśli otrzymałeś Loons z tytułu pobierania świadczenia urlopowego (Feriepenger),zasiłku dla bezrobotnych,zasiłku na dzieci, prześlij nam ten dokument. Będzie on niezbędny w procesie rozliczenia podatkowego.
 • Lonnsslipp - czyli tak zwane "paski płacowe". Dokumenty te wydaje pracodawca na poświadczenie otrzymywanych pensji. Do rozliczenia załącz ostatni pasek płacowy, jeśli pracodawca kumulował na nich wartości m.in. dochodu i podatku. W innym przypadku - załącz wszystkie paski.
 • Kody PIN/hasło do konta MinID - tzw. pin-kody służą do logowania systemu urzędu. Dzięki nim możemy m.in sporządzić i wysłać deklarację skarbową do urzędu. Prosimy o każdorazowe dostarczanie pin kodów do złożonego wniosku. Jeśli kody zabezpieczone są hasłem (MinID) - należy nam je wskazać.

UWAGA: W przypadku dostarczenia PIN-kodów, rozliczenie podatkowe może opierać się na kserokopiach dokumentów. Osoby rozliczające podatek norweski, zobowiązane są do posiadania kserokopii wszystkich dokumentów jakie odsyła do naszego biura.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Zeznanie podatkowe w Norwegii może zawierać różnego rodzaju ulgi, którymi posługiwać się można aby zwiększyć wysokość zwrotu podatku. Aby z nich skorzystać należy dołączyć stosowne dokumenty. Urząd w Norwegii po sprawdzeniu wniosku będzie zobowiązany do ustosunkowania się i uwzględnienia dokumentów pozwalających na skorzystanie z wybranej ulgi. Więcej informacji na temat ulg podatkowych i powiązanych z nimi dokumentów można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe.

Nasi konsultanci chętnie pomogą w ich doborze tak, aby możliwe było otrzymanie jak najwyższego zwrotu podatku.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać