Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Norwegii

Dokumenty

Chcąc starać się o zwrot podatku z Norwegii należy skompletować i przesłać do naszego biura odpowiednie dokumenty i formularze. W przypadku rozliczenia z norweskim urzędem może zaistnieć potrzeba posiadania odmiennych rodzajów dokumentów. Wynika to z faktu, iż można rozliczyć się na różne sposoby. Kontaktując się z nami nasi konsultanci przedstawią Ci najkorzystniejszą formę rozliczenia i dokładnie sprecyzują wymagania względem dokumentów jakie będą potrzebne.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Norwegii możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować). Prosimy je wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Formularz zgłoszeniowy - dokładnie wypełnij i podpisz na dwóch stronach
 • Umowa - wypełnij dane osobowe i podpisz się na 2 egzemplarzach
 • Historia zatrudnienia - podaj dokładną historię zatrudnienia u wszystkich pracodawców oraz podpisz się
 • Druk pełnomocnictwo (Power of Attorney) - należy dokładnie uzupełnić i podpisać (na wersji w j. angielskim podpis należy złożyć w pozycji Signature)
 • Przekazanie zwrotu - wybierz sposób przekazania zwrotu i podpisz się czytelnie
 • Bank account information (Kontoopplysninger) - gdy zwrot ma być przekazany przelewem na polskie konto bankowe, podaj wymagane dane i podpisz się czytelnie
 • Deklaracja podatkowa - podpisz się czytelnie w polu Underskrift/Signature. Deklaracja jest wymagana, jeżeli nie otrzymasz z urzędu dokumentu Selvangivelse oraz Tax Return.
 • Oświadczenie ZUS - wypełniają je tylko i wyłącznie te osoby, których pracodawca w Norwegii odprowadzał składki ZUS w Polsce. Dokument ten musi zostać podstemplowany przez pracodawcę. Do tego typu rozliczenia można wykorzystać druk E101 podstemplowany przez ZUS lub potwierdzenie z Norweskiej Organizacji Pracy i Polityki Społecznej (NAV)

Dodatkowo, do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć:

 • Selvangivelse lub Tax Return - są to wstępne formularze dotyczące zeznania podatkowego, które wystawia urząd skarbowy w Norwegii. Dokumenty te podlegają korekcie w zależności od zastosowania różnego rodzaju ulg podatkowych
 • Lonns-og trekkoppgave - dokument zawiera informację o Twoich norweskich dochodach w danym roku podatkowym i wydawany jest przez pracodawcę. Jeżeli miałeś więcej niż jednego pracodawcę, należy przesłać dokument od każdego z nich
 • Arsoppgave - zaświadczenie informujące o stanie Twojego norweskiego rachunku bankowego na dzień 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego. Dokument ten jest wydawany przez bank w Norwegii
 • Lonnsslipp - czyli tak zwane "paski płacowe", które wydaje pracodawca
 • Kody PIN - muszą być aktualne

Uwaga! Klient, który chciałby rozliczyć się z norweskiego podatku zobowiązany jest do posiadania kserokopii wszystkich dokumentów jakie przesyła do naszego biura.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Zeznanie podatkowe w Norwegii może zawierać różnego rodzaju ulgi jakie obowiązują w tym kraju. Aby z nich skorzystać należy dołączyć stosowne dokumenty. Urząd w Norwegii po sprawdzeniu wniosku będzie zobowiązany do ustosunkowania się i uwzględnienia dokumentów pozwalających na skorzystanie z wybranej ulgi. Więcej informacji na temat ulg podatkowych i powiązanych z nimi dokumentów można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe.

Nasi konsultanci chętnie pomogą w doborze odpowiednich ulg tak, aby możliwe było otrzymanie jak największego zwrotu podatku z Norwegii.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać