Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Niemiec

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować). Następnie prosimy je wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Dane osobowe - prosimy wypełnić i podpisać obie strony dokumentu
 • Zaświadczenie EU/EWR - stronę pierwszą i drugą dokumentu należy wydrukować na jednej kartce, pozostałe strony (UE/EOG) należy wydrukować na dwóch osobnych kartkach. Wypełnij pozycje od 2 do 8 na druku UE/EOG a następnie podstempluj w swoim Urzędzie Skarbowym (dokument posiada numer 2 w stopce). Druk UE/EOG, z numerem 3 w stopce, jest tylko i wyłącznie kopią dla urzędu. Druk EU/EWR należy wypełnić samodzielnie na podstawie podstemplowanej przez urząd wersji i oddać w naszym biurze. Wszystkie egzemplarze należy podpisać w pozycji 19: podatnik z lewej strony, a współmałżonek z prawej.
 • Konto bankowe w Polsce - dokument należy podpisać w lewym dolnym rogu oraz podbić w swoim banku
 • Zaświadczenie o zameldowaniu - dokument należy wypełnić oraz podstemplować w Wydziale Meldunkowym swojego Urzędu Miasta lub Gminy
 • Umowa - należy wypełnić dane osobowe na obu egzemplarzach oraz podpisać w pozycji Zleceniodawca
 • Pełnomocnictwo - 2 egzemplarze należy podpisać w pozycji Steuerpflichtige(r) oraz Unterschrift Kontoinhaber, współmałżonek podpisuje się w pozycji Ehegatte(n)
 • Zaświadczenie od pracodawcy (ZUS) - na druku pracodawca poświadcza wysokość odprowadzonych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie
 • Zaświadczenie od pracodawcy (miejsca pracy) - dokument należy wypełnić i podstemplować u pracodawcy, potwierdza on adresy miejsc pracy na terenie Niemiec w rozliczanym roku podatkowym
 • Deklaracja podatkowa ESt - należy podpisać wraz ze współmałżonkiem w lewym dolnym prostokącie Unterschrift(en)

W celu skorzystania z dodatkowych ulg podatkowych, po uprzedniej konsultacji z pracownikiem naszego biura należy dołączyć:

 • Poświadczenie o nauce i kształceniu - wypełnia i stempluje szkoła, dotyczy dzieci uczących się od 18 do 25 roku życia
 • Zasiłek na dzieci - każdy rodzic na osobnym druku wypełnia i potwierdza w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS)
 • Poświadczenie przeprowadzonych napraw/inspekcji - dokument należy wypełnić i potwierdzić u mechanika. W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędnych do wypełnienia prosimy skontaktować się z naszym biurem
 • Oświadczenie o użyczeniu samochodu - dokument należy wypełnić, gdy klient nie posiadał pojazdu w rozliczanym roku podatkowym. Dokument wypełniają i podpisują właściciel samochodu oraz osoba ubiegająca się o zwrot. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego auta

Wszelkie dokumenty wystawione w języku polskim, nie na naszych drukach należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego. Istnieje możliwość skorzystania z usług współpracującego z naszym biurem tłumacza, w tym celu prosimy o kontakt.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty:

 • Oryginały Lohnsteuerbescheinigung
 • Kopię dowodu rejestracyjnego samochodu (własnego lub użyczonego), którym odbywały się podróże Polska-Niemcy
 • Kopię prawa jazdy
 • Kopię dowodu osobistego
 • Kopię zameldowania i wymeldowania z terenu Niemiec
 • Faktury za paliwo, bilety autokarowe lub lotnicze
 • Kopię książki serwisowej samochodu własnego lub użyczonego
 • Kopię aktualnej na dany rok podatkowy decyzji rentowej lub pierwszej decyzji emerytalnej (wraz z tłumaczeniem przysięgłym)

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem, a nasi konsultanci z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać