Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Irlandii

Dokumenty

Ubieganie się o zwrot podatku z Irlandii wymaga skompletowania niezbędnej dokumentacji. Wszelkie formularze możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować).

 • Formularz zgłoszeniowy - dokładnie wypełnij i podpisz
 • Umowa - wypełnij dane osobowe i podpisz w dwóch egzemplarzach

Nie wypełniaj poniższych dokumentów, podpisz je tylko w oznaczonych miejscach:

 • Income Levy Form ( dokument oznaczony zwrotem "Refunds" w nagłówku) podpisz w pozycji Signature
 • Declaration to the Revenue Commissioner -podpisz w pozycji Signed
 • Form P50 - podpisz w pozycji Signature
 • Declaration to Revenue - Authorisation Form PAYE A1 - podpisz w pozycji Signed

Uwaga: ze względu na wymogi irlandzkiego urzędu podatkowego, prosimy podpisywać wszystkie dokumenty kolorem niebieskim.

Jeśli masz jakieś wątpliwości przy wypełnianiu formularzy, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci na pewno Ci pomogą.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć:

 • oryginał P45, P11, P60 lub ostatni payslip od każdego z pracodawców w przypadku pracy w jednym roku podatkowym. Jeśli zatrudnienie miało miejsce na przełomie dwóch lat podatkowych należy dołączyć P60 lub payslip wystawiony na koniec grudnia danego roku podatkowego nawet jeśli podatek nie został zapłacony
 • oryginał Income Levy Certificate/Universal Social Charge Certificate (USC) - w przypadku otrzymania druków w zakładu pracy
 • ksero nadania PPS (jeśli nie posiadasz potwierdzenia nadania, numer PPS należy wpisać na formularzu)
 • powiększoną, obustronną, wyraźną kopię dowodu osobistego
 • jeśli otrzymywałeś świadczenia z irlandzkich instytucji pomocy społecznej (np. zasiłek rodzinny/dla bezrobotnych/macierzyński), należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające okres jego otrzymania wraz z przyznaną kwotą.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać