Ulgi podatkowe w Danii

Ulgi podatkowe

Stosując odpowiednie ulgi podatkowe przy rocznym rozliczeniu podatkowym mamy na celu zwiększenie kwoty zwrotu podatku. W zależności od rodzaju ulgi wymagane będzie dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi ulgami podatkowymi.

Ulga podatkowa dotycząca kosztów dojazdu do pracy

Ulga przeznaczona dla osób, które niezależnie od środka transportu oraz tego czy podróżują sami czy z innymi osobami, ponoszą koszty dojazdu do pracy. Koszty te mogą zostać zakwalifikowane do ulgi podatkowej w przypadku gdy odległość z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem jest większa niż 24 km.

Wysokość tej ulgi podatkowej jest ustalana na podstawie stałych stawek finansowych, jakie raz w roku publikuje urząd skarbowy w Danii. Zależna jest ona również od odległości jaka dzieli podatnika z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Ulga ta jest stosowana zamiennie z ulgą podatkową na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego.

W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać rachunki, paragony, bilety za przejazd, itp.

Ulga podatkowa z tytułu ponoszenia kosztów wyżywienia i zakwaterowania

Osoby podejmujące w Danii pracę tymczasową mogą skorzystać z w/w ulgi, gdyż opłaty związane z zakwaterowaniem w Danii, a także wyżywieniem są traktowane jako koszty poniesione w związku ze świadczeniem pracy. Wysokość ulgi jest ustalana na tej samej zasadzie co ulga podatkowa dotycząca kosztów dojazdu do pracy, czyli według stałych stawek jakie raz w roku publikuje duński urząd skarbowy.

W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać umowę najmu lokalu w Danii. oraz rachunki z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie. W przypadku, gdy koszty te były potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę należy dołączyć paski płacowe.

Ulga podatkowa Cross border

Od 2011 roku została zlikwidowana ulga małżeńska, można jednak skorzystać z innego sposobu rozliczenia. Jeśli dochód podatnika uzyskany w Danii wynosi co najmniej 75% jego łącznych dochodów, może się on rozliczyć jako tzw. Cross border, czyli pracownik przekraczający granicę. Deklarując taki sposób, można rozliczyć się ze współmałżonkiem, który nie osiągnął w Danii żadnych dochodów, a jego dochód krajowy nie przekroczył 42.900 DKK (około 24.000 PLN). O ten rodzaj ulgi można aplikować do 1 czerwca roku następującego po zakończeniu pracy w Danii.

W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wydane przez polski urząd skarbowy, wraz z wykonanym tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub duński.
 • Akt ślubu - druk unijny lub tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński.

Wybierając ten sposób rozliczenia podatkowego, można starać się o dodatkowe ulgi, które obejmują:

 • Alimenty wypłacane na rzecz dzieci.
 • Odsetki od kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych.
 • Składki na różne fundusze (np. kapitałowe, inwestycyjne, emerytalne).

Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego

Ten rodzaj ulgi podatkowej jest stosowany w Danii zamiennie z ulgą podatkową dotyczącą kosztów dojazdu do pracy. Bardzo istotne w przypadku tej ulgi jest udokumentowanie przed duńskim urzędem prowadzenia gospodarstwa domowego w kraju stałej rezydencji.

W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać następujące dokumenty:

 • Akt ślubu - druk unijny lub tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem. Dokument musi posiadać tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński.

Ulga podatkowa na odsetki od kredytów konsumpcyjnych i kredytów hipotecznych

Możliwość skorzystania z tej ulgi podatkowej mają osoby, których 75% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym zostało uzyskane w Danii. W przypadku małżeństw brane są pod uwagę dochody ich obojga. Odliczeniu od podatku podlega wartość odsetek kredytowych.

W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek w rozliczanym roku podatkowym wydane przez bank. Należy zamieścić także tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub język duński. W dokumencie tym muszą znaleźć się odpowiednie informacje, tj.:

 • nazwa banku (kredytobiorcy)
 • wysokość pobranego kredytu (wysokość zadłużenia względem banku)
 • informacja o rodzaju zaciągniętego kredytu (tj. hipoteczny czy konsumpcyjny)
 • informacja o wysokości zapłaconych odsetek

Należy pamiętać, że w przypadku odsetek od kredytu hipotecznego należy doliczyć 1% wartości nieruchomości. Przed zastosowaniem tej ulgi należy zatem sprawdzić jej zasadność.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać