Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Danii

Dokumenty

Zwrot podatku z Danii będzie możliwy do przeprowadzenia w momencie skompletowania wszystkich niezbędnych do tego dokumentów i formularzy. W przypadku braków w dokumentacji urząd duński może nakazać przesłanie dodatkowych dokumentów, które pozwolą rozliczyć podatnika. Niekompletna dokumentacja może wydłużyć czas oczekiwania na otrzymanie decyzji podatkowej.

W przypadku otrzymania informacji z urzędu skarbowego w Danii o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, zostaniesz o tym niezwłocznie przez nas poinformowany. Wówczas należy odpowiedni dokument w trybie przyspieszonym przesłać na adres naszego biura.

Niezbędne dokumenty, które wymagane są do starania się o zwrot podatku z Danii możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub poprzez e-mailem. W przypadku otrzymania dokumentów drogą elektroniczną należy je samodzielnie wydrukować.

Dokumenty niezbędne przy rozliczeniu podatku z Danii to:

 • Umowa - należy wypełnić dane osobowe, a następnie podpisać czytelnie w dwóch egzemplarzach
 • Formularz zgłoszeniowy - należy wypełnić i podpisać czytelnie na obu stronach
 • Lista załączników - spis dokumentów, które zawiera wniosek, należy zaznaczyć odpowiednie pozycje i czytelnie podpisać.
 • Bank account information - druk należy podpisać oraz dokładnie uzupełnić danymi dla rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany zwrot podatku.
  UWAGA: dla celów wypłaty zwrotu podatku, rachunek musi zostać zarejestrowany w systemie NEM. Więcej informacji związanych z rejestracją rachunku w w/w systemie można znaleźć tutaj.
 • Selvangivelse - deklaracja podatkowa, którą należy tylko podpisać na ostatniej stronie w polu Underskrift.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć:

 • Selvangivelse/Forskudsopgorelse(duńska karta podatkowa)/Supplement/ Servicebrev - druki otrzymane z urzędu podatkowego z Danii. W przypadku ich otrzymania należy je podpisać (jeśli wymaga tego dany dokument) i przesłać w oryginale.
 • Oplysningsseddel - dokument wydawany przez pracodawcę wraz z ostatnim czekiem. Otrzymuje się go na koniec pracy lub z końcem danego roku podatkowego.
 • Lonseddel - dokument wystawiany cotygodniowo lub comiesięcznie przez pracodawcę (odpowiednik polskiego paska płacowego).
 • TastSelv-kod - kod umożliwiający zalogowanie się do systemu informatycznego urzędu skarbowego w Danii.
 • Arsopgorelse - duńska decyzja podatkowa. Druk ten wystawiany jest przez duński urząd skarbowy po przeprowadzeniu rozliczenia podatkowego. Zawiera on finalny wynik rozliczenia.
 • Umowy o pracę z duńskim pracodawcą/ami
 • Dowód osobisty (obustronna kopia)

Uwaga: Klient zobowiązany jest do posiadania kserokopii wszystkich dokumentów jakie przesyła do naszego biura.

Ulgi podatkowe w Danii

W przypadku rozliczenia podatku z Danii, podatnik może skorzystać z szeregu ulg. Dzięki temu zwrot podatku może być znacznie korzystniejszy finansowo. Wiąże się to jednak z koniecznością przedłożenia w duńskim urzędzie dodatkowych dokumentów. Więcej informacji na temat ulg podatkowych w Danii i wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.

Nasi konsultanci doradzą oraz dobiorą dla Ciebie najlepszą i najkorzystniejszą formę skorzystania z ulg podatkowych. Wszystko po to, aby zwiększyć kwotę Twojego zwrotu.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać