Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Belgii

Dokumenty

Wszystkie wymagane dokumenty możemy przesłać na wskazany adres pocztą tradycyjną lub też mailowo poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Druki elektroniczne należy samodzielnie wydrukować, wypełnić i przesłać do nas pocztą tradycyjną. Do otwarcia dokumentów, które zapisane są w formacie PDF służy program Adobe Reader, można go ściągnąć bezpłatnie ze strony producenta.

Dokumenty, które należy pobrać, wydrukować i wypełnić:

 • Ankieta personalna - należy szczegółowo i bardzo wyraźnie wypełnić i podpisać
 • Umowa - należy czytelnie podpisać w 2 egzemplarzach
 • Volmacht - 1 egzemplarz podpisany przez podatnika i współmałżonka. Należy złożyć czytelny podpis w miejscu Handtekening zgodny z dokumentem tożsamości
 • Volmacht 2/Pełnomocnictwo 2 - dwa egzemplarze podpisane przez podatnika i współmałżonka. Należy złożyć czytelny podpis w miejscu Handtekening van de klant zgodny z dokumentem tożsamości
  UWAGA! prosimy o podpisanie druków pełnomocnictwa oraz volmacht/pełnomocnictwo osobno dla każdego z rozliczanych lat podatkowych
 • Lista załączników - druk należy wypełnić i czytelnie podpisać

Do dokumentów wyszczególnionych powyżej należy dołączyć:

 • Loonfiche - czyli belgijska karta podatkowa, wydawana przez pracodawcę lub w przypadku podejmowania pracy w kilku miejscach, przez pracodawców. Zawiera ona informacje o zarobkach w rozliczanym roku podatkowym w Belgii. Należy dołączyć oryginał lub bardzo wyraźną kopię dokumentu.
 • Loonbrieft (Loonbon) - odpowiednik polskich pasków płacowych - do rozliczenia konieczne są oryginały lub wyraźne ksera wszystkich pasków. Dokument ten można przedłożyć w przypadku braku dokumentu Loonfiche.
 • druk Individuale rekening (roczne zestawienie odcinków płacowych) - druk otrzymywany od pracodawcy, załącz w przypadku posiadania
 • jeśli byłeś/aś osobą delegowaną z zagranicznego zakładu pracy ( np. z Polski ) na teren Belgii - załącz informacje dotyczące wszystkich adresów miejsc pracy. Jeśli było ich wiele - podaj adres, pod którym przebywałeś/aś najdłużej.
 • kserokopia dokumentu tożsamości podatnika oraz współmałżonka - ważny dowód osobisty lub paszport (strona ze zdjęciem).
 • dwujęzyczny druk EU/EWR -dokument ten należy podpisać zgodnie z dokumentem tożsamości w miejscu podpis Unterschrift(en). Druk musi być dwujęzyczny (polsko - niemiecki). Jeżeli urząd skarbowy nie podstempluje takiej wersji dokumentu, należy pobrać zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego i przetłumaczyć je przysięgle na j.francuski/holenderski/niemiecki. Na druku EU/EWR muszą być wyszczególnione dochody podatnika i jego współmałżonki(a) z wykazaniem informacji o rodzaju uzyskanego przychodu.
 • kserokopie PIT-36/37/40/40A/11 oraz załączniki ZG/0 podatnika oraz współmałżonka/ki. W sytuacji zarobkowania w rozliczanym roku podatkowym na terenie innych państw niż Polska i Belgia, należy dostarczyć wszystkie karty podatkowe otrzymane z krajów, w których pracował podatnik i współmałżonek.
 • kserokopia PIT- 28 i /lub zaświadczenie z urzędu gminy (jeśli dotyczy) - z którego wynika, czy podatnik i/lub współmałżonek płaci podatek należny w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (wraz z informacją o zryczałtowanych dochodach z działalności rolniczej) za dany rok podatkowy
 • kserokopia druku ZAS-DF(jeśli dotyczy) - zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z rozliczanego roku podatkowego.
 • zaświadczenie o zameldowaniu wydane na dzień 01.01.2012 r. ( dotyczy rozliczenia za 2011 rok) lub na dzień 01.01.2013 r. (dotyczy rozliczenia za 2012 rok) lub na dzień 01.01.2014 r. (dotyczy rozliczenia za 2013 rok) lub na dzień 01.01.2015 r. (dotyczy rozliczenia za 2014 rok).W przypadku stałego zameldowania, należy pobrać z urzędu zaświadczenie uwzględniające datę zameldunku wraz z informacją o stałym pobycie pod danym adresem. W przypadku rozliczenia się podatnika wraz ze współmałżonkiem oraz dziećmi, należy uwzględnić wszystkich członków rodziny na wydanym przez urząd druku.
 • akt małżeństwa (format unijny) - należy załączyć w przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem/ką
 • akt urodzenia dzieci (format unijny)
 • potwierdzenie zameldowania / wymeldowania z terenu Belgii wydane przez belgijski Urząd Gminy -załącz kserokopie dokumentów
 • decyzje podatkowe z rozliczonych lat podatkowych wydane przez belgijski urząd skarbowy- należy załączyć ich kserokopie
 • kopia dokumentu potwierdzająca numer konta bankowego (w tym dane właściciela i kod SWIFT), na który zostaną przekazane pieniądze z tytułu zwrotu podatku
 • kopia nadania National Nummer (N.N.)

Dokumenty, przy których nie ma adnotacji, jakoby były one kserokopią, należy przesłać w wersji oryginalnej. Przed wysyłką, prosimy o wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów w celu zabezpieczenia ich na wypadek zaginięcia lub zniszczenia przesyłki z winy doręczyciela.

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, prosimy o kontakt z nami.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać