Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Austrii

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Austrii możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować). Prosimy je wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  • druk Dane Osobowe - prosimy dokładnie wypełnić i podpisać
  • Umowa - należy wypełnić dane na obu egzemplarzach oraz podpisać w pozycji Zleceniodawca
  • Pełnomocnictwo - 2 egzemplarze należy wypełnić i podpisać w pozycji Unterschrift
  • Konto bankowe w Polsce - dokument należy podpisać w lewym dolnym rogu oraz podstemplować w banku na poświadczenie uzupełnionych danych.

Do w/w dokumentów należy dołączyć poniższe:

  • Lohnzettel - kserokopia dokumentu rozliczeniowego otrzymana od każdego z pracodawców
  • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, który był Twoją własnością w roku rozliczeniowym
  • kopia aktualnego dowodu osobistego
  • kopia zameldowania i wymeldowania z terenu Austrii (najważniejszy ostatni/bieżący adres meldunkowy). W przypadku braku poświadczenia z urzędu, wskaż adres, pod którym byłeś zameldowany lub zamieszkiwałeś na czas zatrudnienia w tym kraju
  • Druki RMUA - kserokopia dokumentów, załącz w przypadku odprowadzonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie do polskiego ZUS-u
  • kopia karty ubezpieczeniowej E-card (załącz w przypadku ubezpieczenia płaconego na terenie Austrii)

Uwaga: Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem, a nasi konsultanci odpowiedzą na każde pytanie.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać