Opłaty wymagane przy rozliczeniu podatku z Anglii

Opłaty

Prowizja za odzyskanie podatku z Wielkiej Brytanii pobierana jest dopiero po odzyskaniu zwrotu.Wyjątek stanowi rozliczenie zerowe lub objęte ryzykiem nieodzyskania zwrotu podatku. Opłata za rozliczenie tego typu wnoszona jest z góry w wysokości 399 PLN z VAT.

Prowizja dla osób zarejestrowanych w systemie PAYE (bez obowiązku podatkowego) wynosi:

9% + VAT (11,07% z VAT) kwoty zwrotu, jednakże nie mniej niż 55 GBP + VAT (67,65 GBP z VAT).

W przypadku zwrotów nieprzekraczających kwoty 300 GBP:

41 GBP + VAT (50,43 GBP z VAT).

Prowizja dla osób zarejestrowanych jako Self Employed/Self Assessment (samozatrudniony/samorozliczający się z obowiązkiem podatkowym) wynosi:

11,50 %+ VAT (14,15 % z VAT) kwoty zwrotu nie mniej niż 399 PLN z VAT.

Dla osób spełniających warunki promocji*, prowizja wynosi 10% + VAT ( 12,3% z VAT) kwoty zwrotu nie mniej niż 399 PLN z VAT.

* stali klienci oraz są osoby rozliczające podatek zagraniczny za pośrednictwem naszej firmy więcej niż jeden raz.

Koszt usługi obejmuje:

  • przekazanie pełnych informacji związanych z procedurą brytyjskiego rozliczenia podatkowego
  • przesłanie dokumentów rozliczeniowych do klienta
  • dokonanie ew. poprawek w przesłanej przez klienta dokumentacji
  • sporządzenie zeznania podatkowego do brytyjskiego urzędu
  • przekazanie pełnego wniosku do urzędu
  • korespondencja oraz stały kontakt z zagranicznym urzędem skarbowym
    • przygotowywanie ewentualnych korekt lub odwołań od nieprzychylnej decyzji urzędu
    • wykonywanie dodatkowych czynności finansowo-podatkowych.
Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać