Dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z UK

Dokumenty

Do odzyskania podatku z Wielkiej Brytanii niezbędne jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Możesz wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania dokumentów. Wymagane formularze możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować).

  • Formularz zgłoszeniowy - wypełnij szczegółowo i podpisz
  • Umowa - wypełnij w dwóch egzemplarzach i podpisz w miejscu "Zleceniodawca"

Poniższe formularze należy tylko podpisać w oznaczonych miejscach. Zgodnie z wymogami brytyjskiego urzędu podatkowego, dokumenty muszą być podpisane kolorem niebieskim, identycznie jak w dowodzie osobistym.

  • P85-1 - podpisz w pozycji Name.
  • P85 - (dwa egzemplarze) podpisz w pozycji Your signature. Należy przesłać tyle podpisanych dokumentów, ile razy miał miejsce wyjazd z Wielkiej Brytanii.
  • R38 - (dwa egzemplarze) podpisz w dwóch miejscach w pozycjach Claimant's signature.
  • 64-8 - (dwa egzemplarze), podpisz w pozycji Signature.

UWAGA: osoby zarejestrowane w urzędzie jako samozatrudnieni (Self-Employed) lub samorozliczający się ( Self-Assessment) zobowiązani są do podpisanie deklaracji Tax Return właściwej dla rozliczanego roku podatkowego. Podatnicy posiadający własną działalność gospodarczą na terenie UK, podpisują dodatkowo druk informujący o ew. poniesionych kosztach z tytułu prowadzonej działalności.

Do dokumentów należy dołączyć:

  • oryginały dokumentów P45, P60, Statement of Earnings lub ostatni payslip z każdej z wykonywanej w danym roku podatkowym pracy. Jeżeli pracowałeś na przełomie roku podatkowego prześlij nam P60 za każdy z tych lat (jeśli nie posiadasz P60 to payslip z końca marca danego roku), nawet jeśli podatek nie został zapłacony lub pracodawca zapłacił go w prawidłowej wysokości.
  • wyraźną, obustronną kopię dowodu osobistego lub paszportu w powiększeniu
  • poświadczenia otrzymanych na terenie UK świadczeń z tytułu (zasiłku dla bezrobotnych/ zasiłku na dzieci/ chorobowego) w okresie zatrudnienia.

Osoby zarejestrowane w urzędzie jako samozatrudnieni (Self-Employed) zobowiązani sią do dostarczenia oryginałów wszystkich voucher'ów/invoice'ów (faktur). W przypadku ich nieposiadania, konieczne będzie rozpisanie w formie oświadczenia, informacji dotyczących kwoty uzyskanego dochodu i zapłaconego podatku za każdy miesiąc pracy w UK.

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać