Zwrot podatku Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA, zasiłek rodzinny Niemcy (Kindergeld)

Dokumenty

Wymagane dokumenty, jakie potrzebne będą do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Norwegii możemy przesłać do Ciebie pocztą tradycyjną na wskazany adres lub pocztą elektroniczną. Druki zostały przygotowane w formacie PDF, w przypadku otrzymania ich w formie elektronicznej należy zadbać o oprogramowanie do ich odczytu oraz wydrukowanie ich we własnym zakresie.

Dokumenty do wypełnienia:

 • Umowa - należy wypełnić ją czytelnie i podpisać (2 egzemplarze)
 • Ankieta personalna - należy szczegółowo wypełnić i czytelnie podpisać
 • Pełnomocnictwo - należy wypełnić druk w dwóch wersjach językowych i czytelnie podpisać
 • druk Bank Account Information - należy czytelnie wypełnić i podpisać
 • Zaświadczenie o zameldowaniu - dokument poświadczony przez urząd meldunkowy w Polsce należy przesłać wraz z tłumaczeniem przysiegłym na język angielski. W przypadku braku wspólnego meldunku w Polsce rodziców, należy dostarczyć oświadczenie z gminy lub od notariusza potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Do powyższego zestawu dokumentów prosimy dostarczyć poniższe zaświadczenia:

 • Zaświadczenie o zameldowaniu - dokument należy pobrać w lokalnym urzędzie meldunkowym i przetłumaczyć przysięgle na język angielski
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci - dokument wydany na druku unijnym lub tłumaczenie przysięgłe
 • Akt ślubu - dokument unijny lub tłumaczenie przysięgłe
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem)
 • Kserokopia pozwoleń na pobyt i pracę w Norwegii (Registreringsbevis) od początku zatrudnienia do momentu, którego dotyczy wniosek oraz aktualne
 • Kserokopia umowy/umów o pracę (kontraktów) z pracodawcami norweskimi
 • Kserokopie wszystkich kart podatkowych (Skattekort)
 • Kserokopie wszystkich pasków płacowych
 • Zaświadczenie z przedszkola - należy dostarczyć wyłącznie dla celu odzyskiwania zasiłku opiekuńczego!
  Na dokumencie powinna zostać zawarta informacja o nazwie, adresie placówki, jej charakterze (państwowa/prywatna) oraz ilości godzin, jakie w tygodniu przebywa dziecko w przedszkolu. Dokument ten musi zostać przysięgle przetłumaczony na j. angielski lub norweski.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Norwegii należy dostarczyć:

 • Poświadczenie otwarcia firmy oraz jej zamknięcia
 • Umowę ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego

Należy zachować dla siebie kopie dokumentów, zdarzają się przypadki zagubienia korespondencji przez pocztę lub urząd norweski, na co nie mamy wpływu.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać