Zwrot podatku Anglia, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA, zasiłek rodzinny Niemcy (Kindergeld)

Zasiłek rodzinny Norwegia

Coraz więcej osób wyjeżdzających do pracy na teren Skandynawii, jest świadomych swoich praw i możliwości korzystania z bogatego zaplecza socjalnego tego obszaru. Jednym ze świadczeń, o które Polacy aplikują najczęściej jest norweski zasiłek rodzinny i opiekuńczy. Świadczenia te przysługują osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Możliwość uzyskania zasiłku rodzinnego powstaje w przypadku spełnienia kilku podstawowych warunków. M.in. osoba składająca wniosek o norweski zasiłek rodzinny musi być zatrudniona w tym kraju co najmniej 6 miesięcy (lub 6 m-cy łącznie w przypadku przerywanych okresów zatrudnienia w jednym roku podatkowym) oraz być ubezpieczona na terenie Norwegii na czas trwania zatrudnienia. Zasiłek rodzinny nie będzie zatem przysługiwał osobom oddelegowanym do pracy na teren Norwegii z polskich lub zagranicznych zakładów, podlegających ubezpieczeniu w kraju siedziby firmy poza terenem Norwegii (nie dotyczy marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w NIS [Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków]).Osoby zatrudnione poniżej 6 m-cy na terenie Norwegii bez zachowania ciągłości zatrudnienia lub w przerywanych cyklach pracy krótszych niż 6 m-cy, nie nabywają prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego.

O zasiłek rodzinny można wnioskować o zasiłek można nawet do 3 lat wstecz. Wysokość świadczenia wynosi 970 NOK miesięcznie na jedno dziecko. Kobiety, które urodzą dziecko w Norwegii otrzymają zasiłek rodzinny automatycznie przy założeniu, że będą zarejestrowane w urzędzie ds. ewidencji ludności - Folkeregisteret.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 2 lat oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły. Pełen zasiłek opiekuńczy wynosi 6000 NOK na dziecko w wieku od 13-23 miesięcy. Wnioskowanie o zasiłek opiekuńczy może mieć miejsce do 3 m-cy wstecz. Świadczenie to przysługuje na okres maksymalnie 23 miesięcy. Zasiłek opiekuńczy w pełnej wartości przysługuje na dziecko w wieku od 1- 2 lat, które nie uczęszcza do żłobka/placówki przedszkolnej i przebywa pod opieką matki. Zasiłek opiekuńczy w wartości obniżonej o 50% przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka/przedszkola państwowego, prywatnego, dofinansowanego przez gminę, unię, rząd poniżej 20 godzin tygodniowo. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka/placówki przedszkolnej, prywatnej dofinansowanej przez gminę, unię, rząd przebywające w niej powyżej 20 godzin tygodniowo.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać