Uzyskaj zasiłek rodzinny z Niemiec - Kindergeld - zasiłek rodzinny Niemcy

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec możemy przesłać do Ciebie pocztą polską lub e-mailem (należy je wtedy samodzielnie wydrukować). Następnie prosimy je wypełnić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  • Ankieta personalna - wypełnij wraz z załącznikami A i B oraz podpisz
  • Bescheinigung des Arbeitgebers - druk należy potwierdzić, stemplując go u pracodawcy osobno za każdy okres zatrudnienia
  • Vollmacht - podpisz w pozycji Steuerpflichtige(r), współmałżonek powinien podpisać w pozycji Ehegatte(n)
  • Antrag auf Kindergeld - wnioskodawca podpisuje z lewej strony, a drugi rodzic, żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym z dzieckiem, z prawej strony
  • Umowa - 2 egzemplarze umowy należy wypełnić i podpisać w pozycji Zleceniodawca

Do wniosku dołącz:

  • kopię potwierdzenia zameldowania w Niemczech (Anmeldung)
  • kopie paszportów lub dowodów osobistych wnioskodawcy, współmałżonka oraz dzieci
  • kopię decyzji podatkowych za ostatnie 4 lata (w przypadku posiadania)
  • kopię karty ubezpieczeniowej, umowy lub innych dokumentów z tym związanych (w przypadku posiadania)
  • kopię wpisu do rejestru działalności tzw. Gewerbe, jeżeli prowadzisz działalność w Niemczech

Przed wysłaniem dokumentacji, prosimy o sporządzenie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów przesyłanych do naszego biura. Należy je zachować w razie zagubienia dokumentów przez Pocztę Polską lub inne firmy kurierskie, za co nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy z wypełnieniem dokumentów, skontaktuj się z naszym biurem, a nasi konsultanci z przyjemnością odpowiedzą na każde pytanie.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać