Uzyskaj zasiłek rodzinny z Austrii - Familienbeihilfe - zasiłek rodzinny Austria

Dokumenty

Odpowiednie dokumenty, które potrzebne będą do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Austrii możemy przesłać do Ciebie pocztą tradycyjną na wskazany adres lub elektronicznie. W przypadku wysyłki mailowej należy pamiętać, że dokumenty zostały przygotowane w formacie PDF, trzeba zatem zadbać o oprogramowanie do ich odczytu oraz wydrukowanie ich we własnym zakresie.

Dokumenty wypełnienia i podpisu:

 • Umowa - uzupełnij dane osobowe na dwóch egzemplarzach oraz czytelnie podpisz w miejscu Zleceniodawca
 • Ankieta personalna - dokładnie wypełnij i podpisz
 • Pełnomocnictwa - (2 egzemplarze) podpisz dokument wraz ze współmałżonkiem/ką

Do powyższych dokumentów trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o zameldowaniu - dokument musi zostać potwierdzony przez Twój lokalny Urząd Meldunkowy. Na zaświadczeniu muszą zostać uwzględnieni wszyscy członkowie rodziny.
 • Zaświadczenie o nauce dziecka/dzieci na drukach szkoły, uczelni wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. Ważne, aby zaświadczenie zawierało następujące dane: dokładne okresy nauki dziecka (powinny pokrywać się z okresem pracy w Austrii), podanie aktualnej klasy/roku studiów, a także planowanego terminu ukończenia szkoły/uczelni. Uwaga: Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza przysięgłego współpracującego z naszą firmą.
 • Zaświadczenie o (nie)pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce przez obojga rodziców -podstempluj załączone druki w MOPS/OPS/GOPS
 • europejski akt urodzenia dzieci
 • europejski akt małżeństwa
 • kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny w Austrii ( aktualny dowód osobisty lub paszport)
 • Meldezettel - kopia potwierdzenia zameldowania na terenie Austrii
 • E-card - kopia karty potwierdzająca austriacki numer ubezpieczeniowy

Uwaga! Należy pamiętać, że dokumenty, które nie są oznaczone jako kserokopia, muszą zostać przesłane w wersji oryginalnej. Dlatego też zaleca się, aby przed dokonaniem wysyłki zrobić kserokopie wszystkich dokumentów. Nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane zniszczeniem lub niedostarczeniem przesyłki.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, prosimy o kontakt.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać