Uzyskaj zasiłek rodzinny z Austrii - Familienbeihilfe - zasiłek rodzinny Austria

Zasiłek rodzinny Austria

Zasiłek rodzinny Austria

Usługa uzyskania Zasiłku Rodzinnego z Austrii przysługuje osobom, które przebywają na terenie Austrii i tam podejmują pracę oraz wychowują dziecko lub więcej dzieci.
Wnioskować o przyznanie świadczenia można za bieżący rok, a także do 5 lat wstecz. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka, a także ilości dzieci w gospodarstwie domowym.

Szczegóły wysokości wypłat zasiłku rodzinnego w Austrii przedstawione są poniżej:

  Każde dziecko Powyżej 3 lat powyżej 10 lat powyżej 19 lat
1 dziecko 105,40 EUR 112,70 EUR 130,90 EUR 152,70 EUR
2 dziecko 118,20 EUR 125,50 EUR 143,70 EUR 165,50 EUR
3 dziecko 140,40 EUR 147,70 EUR 165,90 EUR 187,70 EUR
4 dziecko 155,40 EUR 162,70 EUR 180,90 EUR 202,70 EUR

Na każde kolejne dziecko przysługuje dodatkowa suma pieniędzy. Wówczas zasiłek powiększany jest o 50 EUR dla każdego kolejnego dziecka. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne przysługuje kwota zasiłku powiększona o 138,30 EUR.
Uwaga! Aby otrzymać powiększoną kwotę zasiłku ze względu na niepełnosprawność dziecka, należy przedłożyć przed urzędem w Austrii odpowiednie zaświadczenie lekarskie dotyczące stopnia niepełnosprawności. Zaświadczenie to musi zostać przetłumaczone na język niemiecki.

Formularz Zwrot Podatku

Po wysłaniu zgłoszenia nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin, aby omówić dalsze kroki lub służyć pomocą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Kalkulatory Podatkowe Sprawdź ile podatku możesz odzyskać