Rozliczenie podatkowe z Danii – krok po kroku cz.3

46Dążenie ludzi do zaspokajania własnych potrzeb wykreowało w naszym społeczeństwie postawy, które w sposób świadomy wybieramy i stawiamy sobie za cel do osiągnięcia. Takie dążenie do celu i kierowanie się już istniejącymi zasadami w pewien sposób jest dla każdego z nas „pójściem na łatwiznę”, ale też daje nam to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Aby ułatwić więc procedurę odzyskiwania podatku z Danii naszym Klientom, przygotowaliśmy spis dokumentów, niezbędnie wymaganych przez duński fiskus do rozliczenia podatku.


Dokumenty niezbędne do rozliczenia zwrotu podatku z Danii
Selvangivelse, forskudsopgorelse lub servicebrev – czyli formularze zeznania podatkowe (deklaracja podatkowa), jakie są wystawiane przez duński urząd i wysyłane na adres podatnika zarejestrowany w systemie – w Polsce lub w Danii.
Oplysningsseddel – to dokument wydawany wraz z ostatnim czekiem, który otrzymuje się na koniec zatrudnienia lub z końcem danego roku podatkowego od pracodawcy. Znajdują się na nim dochody, a także wysokość płaconego podatku.
Lonseddel – to dokument, który jest wystawiany cotygodniowo albo co miesiąc przez pracodawcę i stanowi odcinek wypłaty.
TastSelv-Kode – kod składający się z ośmiu cyfr, jaki umożliwia zalogowanie się do systemu informatycznego urzędu podatkowego w Danii. Dzięki posiadaniu tego kodu deklarację podatkową będzie można wysłać elektronicznie. TastSelv-kode można znaleźć w prawym górnym rogu na karcie podatkowej (Forskudsopgorelsen) lub druku PIT (Selvangivelse).
Arsopgorelse – rozliczenie roczne, jakie jest przesyłane przez urząd podatkowy z Danii. Wykazuje on  m.in. informacje o wysokości dochodu oraz odprowadzonego podatku w czasie danego roku.

Dodaj komentarz