Praca w Finlandii a podatki część 2

W zależności od długości pobytu Polaków w Finlandii, rozliczenie podatkowe może pobrać różną formę. Kto odprowadza podatki w czasie zatrudnienia naszych rodaków w krainie tysiąca lasów i miliona drzew?

Kwestia rozliczeń podatkowych w związku z legalnym podejmowaniem przez polskich imigrantów pracy w Finlandii zależy między innymi od długości pobytu oraz zatrudnienia w tym kraju. Wszystko zależy od tego, czy długość zatrudnienia wynosi mniej niż sześć miesięcy, czy też więcej.

Zatrudnienie w Finlandii do 6 miesięcy

Jeżeli fiński pracodawca zatrudnia pracownika w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, od wynagrodzenia zatrudnionego pobierana jest składka podatku dochodowego w wysokości 35%. Aby było to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy o pracę, nowo zatrudniony ma obowiązek wystąpić do urzędu skarbowego w Finlandii o wydanie karty podatkowej. Podatek dochodowy w wysokości 35% zostanie naliczony, jeżeli dochód pracownika przekroczy kwotę wolną od podatku, która w Finlandii wynosi 510 euro przy wynagrodzeniach naliczanych w systemie miesięcznym lub 17 euro/dzień przy wynagrodzeniach wypłacanych w krótszych okresach.

Zatrudnienie w Finlandii powyżej 6 miesięcy

Jeżeli praca w Finlandii trwa dłużej niż pół roku to uzyskiwane dochody w tym kraju bezapelacyjnie podlegają opodatkowaniu bez względu na to, kto jest pracodawcą (czy podmiot fiński czy też zagraniczny). Poza składką na podatek dochodowy, fiński pracodawca z umowy o pracę odprowadza również składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, czyli łącznie ok. 7% od wynagrodzenia pracownika. Zatrudnieni mają obowiązek złożenia corocznego zeznania podatkowego po zakończeniu danego roku podatkowego.

A co w sytuacji, gdy Polak pracuje w Finlandii, ale jest zatrudniony przez zagranicznego pracodawcę?

W przypadku pracujemy na umowę o pracę w Finlandii u pracodawcy, który jest podmiotem zagranicznym, nasz pracodawca nie podlega obowiązkowi dokonywania odliczeń podatkowych w tym kraju. Jednocześnie Polak zatrudniony w kraju lasów i drzew odpowiada za zobowiązania przed fińskim urzędem skarbowym, do jakiego ma się obowiązek zgłosić z wnioskiem o  wyznaczenie właściwej kwoty podatku ryczałtowego.

Dodaj komentarz