Korzystanie ze świadczeń brytyjskich opłacalne dla Polaków

Mając okazję pracować przez kilka miesięcy w Wielkiej Brytanii można odnieść wrażenie, że życie tam wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Warunki pracy i system wsparcia ze strony pracodawców jest na bardzo wysokim poziomie. Skąd w Brytyjczykach taka chęć pomocy imigrantom?

Wbrew zapowiedziom Davida Camerona, brytyjscy przedsiębiorcy bardzo chętnie wspierają Polaków przebywających na Wyspach. Dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi socjalnemu wielu naszych rodaków ma szansę skorzystać z benefitów (czyli wsparcia finansowego udzielanego przez państwo). Z punktu widzenia pracownika, możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych jest dużym udogodnieniem. Pracodawcy, którzy zatrudniają Polaków w swoich firmach starają się pomagać im w uzyskaniu dodatkowych świadczeń finansowych. W Polsce byłoby to raczej rzadkością, natomiast w UK wydaje się być codziennością. Dlaczego tak się dzieje?

Powodem, dla którego prywatni przedsiębiorcy w Anglii są tak skorzy do pomocy jest przede wszystkim docenienie pracy naszych rodaków na Wyspach. W ostatnim czasie bardzo ocieplił się wizerunek polskiego pracownika podejmującego zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Pracodawcy doceniają nie tylko sumienność i pracowitość, ale także poświęcenie, zaangażowanie i skrupulatność w wypełnianiu codziennych obowiązków zlecanych w pracy. Im większa jest pomoc pracodawców, tym większe starania widać ze strony polskich pracowników. Z uśmiechem możemy więc przyznać, że jest to obustronna transakcja wiązana :)

Co do świadczeń brytyjskich to jest ich bardzo wiele. Każdy kto przebywa w UK może dowiedzieć się o nich więcej korzystając z Job Centre Plus, czyli instytucji pomagającej bezrobotnym i pracownikom w poszukiwaniu pracy lub uzyskiwaniu benefitów. Najczęstszym zasiłkiem jest bez wątpienia „Child Benefit”, o który starać może się każdy rodzic, który wychowuje lub sprawuje opiekę prawną nad małoletnim dzieckiem.

Warto korzystać ze świadczeń socjalnych, gdyż jest to duże wsparcie finansowe dla całej rodziny i pozwala godnie żyć, a także umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy.

Dodaj komentarz