Holandia bez tabu, czyli zwrot podatków bez tajemnic – część 5

Dokumenty, które potrzebne są do rozliczenia podatkowego zwykle otrzymywane są na bieżąco w trakcie podejmowania pracy w Holandii. W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się czym są dokumenty dodatkowe i jak należy je wypełnić, aby wniosek podatkowy mógł zostać wysłany do odpowiedniego urzędu. To jednak nie jedyne dokumenty jakie muszą znaleźć się we wniosku, aby urzędnicy mogli go pozytywnie rozpatrzyć i przyznać nam należny zwrot podatku. Chcesz dowiedzieć więcej na temat pozostałych dokumentów? Koniecznie przeczytaj dalszą część naszego poradnika.

Dokumenty pracownicze potrzebne do skompletowania wniosku podatkowego

Drugą grupą dokumentów, które muszą znaleźć się we wniosku podatkowym są dokumenty otrzymywane z różnych instytucji na terenie Holandii. Stanowią one podstawę rozliczenia podatkowego. Zaliczamy do nich m.in.:

- Jaaropgaaf - czyli karta podatkowa jaką otrzymywaliśmy od pracodawcy podczas pobytu w Holandii po zakończeniu roku kalendarzowego. Pracodawca ma obowiązek wystawić taki dokument najpóźniej do końca marca roku następującego po tym, którego dotyczy Jaaropgaaf. W przypadku, kiedy podejmowaliśmy zatrudnienie u kilku pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego, wówczas każdy z nich powinien nam wystawić Jaaropgaaf. W dokumencie tym wyszczególnione są m.in. przychody praz podatek odprowadzony w ciągu roku przez pracodawcę. Do wniosku należy zamieścić kopię dokumentu. Oryginał należy zostawić dla siebie.

 - BSN/SoFi – jest to odpowiednik polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej. W Holandii otrzymuje go każda osoba, która ukończy 12 lat. Dokument ten nosił poprzednio nazwę Sofi Nummer, ale po zmianach jakie wprowadzono w Holandii, nazwę zmieniono na BSN, a wszystkie osoby, które dotychczas posługiwały się numerem Sofi, automatycznie otrzymały nowy numer przypisany do swoich danych osobowych. BSN (Burgerservicenummer) jest wykorzystywany do komunikacji z większością urzędów na terenie Holandii. Do wniosku podatkowego należy dołączyć kserokopię nadania numeru podatkowego.

- Kserokopie dowodu tożsamości  - wszyscy, którzy ubiegają się o zwrot podatku z Holandii muszą dołączyć do wniosku podatkowego czytelną kserokopię dowodu tożsamości z widocznym zdjęciem. Kopia dowodu jest potwierdzeniem tożsamości osoby, która wnioskuje o rozliczenie podatkowe.

- Zaświadczenie o holenderskim zameldowaniu – dokument ten możemy uzyskać w urzędzie gminy lub miasta – Gemeente.  Jeżeli nie posiadaliśmy meldunku, zaświadczenie to nas nie obowiązuje.

- Dokumenty wydane przez  instytucję UWV – w przypadku pobierania w rozliczonym roku podatkowym świadczenia chorobowego lub zasiłku dla bezrobotnych należy przedłożyć do rozliczenia podatkowego dokumenty wydane przez tą instytucje.

Dokładnie skompletowany wniosek podatkowy jest najistotniejszym elementem w ubieganiu się o zwrot podatku za pracę w Holandii. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat rozliczenia podatkowego z Holandii, to z pewnością zainteresuje Cię szósta część naszego poradnika z cyklu: Holandia bez tabu, czyli zwrot podatków bez tajemnic. (link do czwartej części poradnika).

Dodaj komentarz